Renungan Katolik Hari Raya Tritunggal Maha Kudus

Renungan Katolik Hari Minggu, 12 Juni 2022, Hari Raya Tritunggal Maha Kudus oleh RD. Jhon Chris Taus

Kita merayakan salah satu misteri iman yang teragung dalam pengakuan iman kita.

Pokok pokok pengakuan iman kita dirumuskan oleh para Rasul dalam Syahadat Para Rasul, atau CREDO.. AKU PERCAYA.

Kita diajar untuk percaya kepada ALLAH TRITUNGGAL MAHAKUDUS, ALLAH Bapa, ALLAH Putera dan ALLAH Rohkudus.

ALLAH Tritunggal Mahakudus ini, SAMA DALAM HAKEKAT ALLAH, sama-sama ALLAH, beda dalam Pribadi, dan misi atau tugas.

ALLAH Bapa yang menciptakan dan menyelenggarakan segala sesuatu, ALLAH Putera melaksanakan rencana dan kehendak ALLAH Bapa dengan menebus dan menyelamatkan, ALLAH Rohkudus menguduskan, menyelenggarakan, dan meneguhkan.

Yesus Sabda ALLAH, Yesus tidak berbicara dari Dirinya sendiri, tetapi apa yabg Dia dengar dari BapaNya, dan Rohkudus, yang mengajarkan dan mengingatkan kembali apa yang Yesus ajarkan.

Kita juga telah dibabtis dalam ALLAH Tritunggal Mahakudus, dalam nama Bapa, dan Putera dan Rohkudus, Amen.

Maka doa-doa kita hendaknya ditujukan kepada ALLAH Bapa, dengan Perantaraan Yesus Putera ALLAH, dan diteguhkan dalam persatuan dengan Roh Kudus.

Kita selalu mengenang pokok pengakuan iman ini, setiap kali dan setiap saat ketika kita berdoa dan membuat Tanda Salib (+) tanda kemenangan kita…dalam Nama Tritunggal Mahakudus,: Dalam Nama Bapa,dan Putera dan Rohkudus, dan menutup doa-doa kita, juga Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Rohkudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amen.

Minggu Tritunggal Mahakudus.. TRINITAS Amsal. 8,22-31 Yoh,16,12-15

Komentar
judul gambar
judul gambar